• 11 listopada
     • 11 listopada

     • Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość.

      Doniosły akt odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła świętowała 10.11.2022 roku. Uroczysta akademia rozpoczęła się od odśpiewania  hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu. Grupa 5 i 6 latków przygotowała dla całej społeczności szkolnej krótki, ale jakże wzruszający montaż słowno-muzyczny.
      Akademia miała przede wszystkim przypomnieć o trudnych czasach, kiedy Polska jako kraj nie istniała na mapie Europy, i uświadomić, że mamy dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju.       Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Warto pamiętać o słowach Jana Pawła II: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”.

       

    • „ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
     • „ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

     •  

        Słowa ks. Jana Twardowskiego były myślą przewodnią krótkiego apelu zorganizowanego w naszej szkole  dnia 28 października.  Uczniowie klasy ósmej,  pod kierunkiem pani  Haliny  Bugaj  przygotowali  program , którego  celem było uświadomienie, że pamięć o zmarłych jest naszym obowiązkiem, a wyrażać ją możemy poprzez zapalony znicz, przyniesione kwiaty, a przede wszystkim poprzez modlitwę. Społeczność szkolna mogła dowiedzieć się od kiedy w naszej kulturze jest obchodzona uroczystość Wszystkich Świętych i jak wyglądały obchody tego dnia w wiekach ubiegłych.  Ósmoklasiści podkreślili również, że ważna jest pamięć o żołnierzach poległych w obronie ojczyzny, a także o zaniedbanych, opuszczonych grobach. Refleksyjny   i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz skłonił do przemyśleń na temat przemijania.

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     •  

      Dnia 24 października odbyła się uroczystość  ślubowania  uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Dzieci zaprezentowały  program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty  Szwagierek. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Pierwszaki  przygotowały program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie  i wokalne. Zapewniały  także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania. To był egzamin, który pierwszoklasiści zdali na szóstkę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał pan dyrektor Paweł Niedziela. W ten sposób najmłodsi zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim.  Podczas uroczystości pierwszoklasiści również  oficjalnie dołączyli do grona czytelników biblioteki szkolnej. Zwieńczeniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych oraz upominków od Rady Rodziców.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy uroczystą akademią dnia 12 października, którą przygotowali uczniowie klasy VII pod kierunkiem pań: Bożeny Lasoty i Aldony Gałki. Na uroczystość przybyli pracownicy szkoły, uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele emerytowani. Swoją obecnością zaszczycili nas też przedstawiciele Urzędu Gminy w Siennie - wójt Mariusz Strąk i sekretarz Dorota Wojtas-Lorek.

      Scenariusz akademii miał niekonwencjonalną oprawę. Była to uroczysta gala, podczas której na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznano i wręczono specjalne Oscary (jabłka) nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom. Za sprawą czerwonego dywanu, bajecznej dekoracji pełnej gwiazd i wręczenia popularnych statuetek można się było poczuć jak w Hollywood. Laureaci kroczyli w świetle reflektorów niczym gwiazdy, odbierali wyróżnienia, a następnie pozowali do zdjęć fotografowi. Muzyka filmowa, która towarzyszyła rozdawaniu nagród, budowała klimat i nastrój. Uroczystość dostarczyła wiele emocji i śmiechu, ponieważ kategorie przyznanych nagród były zabawne, ale – jak wszyscy słusznie zauważyli – bardzo trafne.

      Na zakończenie przedstawiciele Rady Rodziców złożyli życzenia wszystkim osobom zatrudnionym w szkole, dziękując za trud codziennej pracy nad kształtowaniem postaw i wychowaniem młodego pokolenia.

    • Harcerski Start 2022-2023
     • Harcerski Start 2022-2023

     • W dniach 7-8 październik 10 Drużyna Harcerska „Błękitne Płomienie” oraz Szkolny Odział PTTK przy PSP w Jaworze Soleckim byli gospodarzami inauguracji nowego roku harcerskiego – „Harcerski Start 2022/2023”.

      W naszej szkole gościliśmy 7 drużyn harcerskich i 1drużynę zuchową: z Ciepielowa, Rzeczniowa, Sienna i Tarłowa, łącznie blisko 100 uczestników - harcerzy, zuchów, instruktorów i zaproszonych gości.

      Harcerze i członkowie Szkolnego Koła PTTK z naszej szkoły pod opieką Pni Ewy Szmajdy, Marioli Szczyglińskiej i Iwony Stefańskiej przygotowali dla naszych gości dwa dni wypełnione licznymi atrakcjami. Myślą przewodnią rajdu było przybliżenie historii naszej Małej Ojczyzny, oraz dziejów patrona naszej szkoły płk. Dionizego Czachowskiego.

      Pierwszym punktem rajdu, był uroczysty apel, podczas którego komendant Hufca ZHP Lipsko im. Bohaterów Chotczy hm. Krzysztof Furmanek rozpoczął nowy rok harcerski.

      W ramach bloku krajoznawczo-historycznego - nasi goście mieli okazję wysłuchać prelekcji Pana Marka Łaty – historyka i nauczyciela ZS w Lipsku, obejrzeć film animowany „Krwawy Starzec” – powstańczym tropem Dionizego Czachowskiego na ziemi lipskiej oraz wysłuchać prezentacji dotyczącej ciekawostek historycznych o miejscowościach z naszego obwodu szkolnego.

      Był też czas na wspólne zabawy integracyjne, m. in. podczas prezentacji zadań przedrajdowych oraz Nocnej Gry Terenowej „W poszukiwaniu zaginionej książki”.

      Późnym wieczorem, podczas ogniska obrzędowego w obecności komendanta Hufca ZHP Lipsko, nowi członkowie braci harcerskiej złożyli przyrzeczenie, otrzymali krzyże harcerskie i tym samym zakończyli próbę oraz stali się pełnoprawnymi członkami ZHP.

      W sobotę rano wszystkie drużyny przeszły pod płytę upamiętniającą miejsce śmierci płk. Dionizego Czachowskiego, gdzie oddali hołd zasłużonemu obrońcy wolności naszej ojczyzny i zapalili znicze. Następnie wszystkie drużyny udały się do pobliskiego lasu, gdzie odbyła się gra terenowa, w trakcie której harcerze musieli wykorzystać zdobytą wiedzę o naszej Małej Ojczyźnie. Ostatnim punktem rajdu było wspólne ognisko z kiełbaskami.

      Nasi harcerze wykazali się pomysłowością, kreatywnością oraz dużymi umiejętnościami organizacyjnymi sprawiając, że dla wszystkich harcerzy i kadry instruktorskiej był to niezapomniany czas pełen wrażeń.

       

    • „Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska
     • „Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska

     • W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

      Więcej informacji na stronie internetowej:

    • 30.09 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
     • 30.09 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego :”Dołącz do drużyny Leszego i bądź eco” realizowanego przez Fundację Nowa Perspektywa.

      I miejsce w konkursie zdobyła grupa uczennic z kl. IV –Malgorzata Fliszkiewicz, Emilia Fliszkiewicz, Liliana Łyczak. Oliwia Wach. Wykonały komiks pod opieką pani Ewy Szmajdy.

     • Wybory samorządu uczniowskiego

     • 08 IX-  Wybory przedstawicieli samorządu uczniowskiego: przewodnicząca:Amelia Adamczyk,

      zastępca:Magdalena Zając,  skarbnik: Natalia Kruk, 

      sekretarz: Zuzanna Pastuszka.

     • Spotkanie z rodzicami

     •  Informujemy, że dnia  9.09.2022 roku odbędą spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów:

      godz. 15.00 - klasy V-VIII

      godz. 15.15 - klasy I-IV

      godz. 15.30 - oddziały przedszkolne

      Zapraszamy !

       

     • Laboratoria przyszłości

     • Podczas wakacji w naszej szkole trwały prace przygotowujące do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”.

      Program finansowany jest z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

      Realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r.
      w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

      W ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości” organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów, w tym również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie. „Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. To umożliwi dzieciom i młodzieży zdobywanie praktycznych umiejętności, niezbędnych
      w codziennym życiu.

      Nasza szkoła otrzymała na ten cel 60 000 zł., które całościowo zostały wykorzystane na realizację programu.

      W ramach powyższej kwoty zakupiono profesjonalny sprzęt audio – wideo, w tym aparat fotograficzny do wideoblogów wraz z akcesoriami, oświetlenie,  mikrofon, mikroport, gimbal oraz statyw. Będziemy to wykorzystywać m.in.: do dokumentowania życia szkoły, podczas imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych, oraz rozwijania zainteresowań fotograficznych i filmowych naszych uczniów.

      Pracownia komputerową została wzbogacona o pracownię druku 3D - drukarkę 3D
      z zestawem filamentów oraz laptopem. Wykorzystanie jej na zajęciach pozwoli kształtować wyobraźnię uczniów i umożliwi oswojenie z nowoczesną technologią, która jest coraz częściej wykorzystywana w różnych dziedzinach życia.   

      Dla przyszłych konstruktorów, programistów oraz miłośników automatyki i robotyki zakupiono zestaw do programowania Robot Abilix Krypton 2, zestaw z mikrokontrolerem BeCreo oraz stację lutowniczą.

      Stworzyliśmy również miejsce, gdzie nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje kulinarne. W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” powstanie w naszej szkole pracownia kulinarna, wyposażona m.in.: w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, robot wielofunkcyjny, lodówkę, zestaw garnków i półmisków oraz wiele innych niezbędnych akcesoriów kuchennych.  Będziemy więc gotować, piec, przygotowywać wspaniałe potrawy, ale przede wszystkim kształcić zdrowe nawyki żywieniowe i uczyć się pracy zespołowej.
      W naszej nowej pracowni kulinarnej już od września będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Przedszkolak na tropie polskich smaków”. W ramach zajęć w grupie 6-latków, przedszkolaki będą miały możliwość poznać tajniki przygotowywania tradycyjnych potraw
      z różnych regionów Polski, rozwijać praktyczne umiejętności kulinarne oraz kształtować umiejętności współdziałania i integracji z grupą.

      Nie zapomnieliście również o miłośnikach prac plastycznych, stworzyliśmy dla nich miejsce do twórczej realizacji, wyposażone w artykuły plastyczne, m.in.: tempery, pędzle, mazaki
      do tkanin i wstążki.

      Pozostała część dofinansowania zostało przeznaczona na zakup mebli do pracowni: stołów, szafek, krzeseł oraz pojemników.


       


       

    • 20.06 - Wycieczka uczniów do CEP w Marculach
     • 20.06 - Wycieczka uczniów do CEP w Marculach

     • „Przyroda jest dana człowiekowi jako przedmiot podziwu i kontemplacji”

      Jan Paweł II

       

      W dniu 20 czerwca 2022r. grupa 44 uczniów z klas I – V pod opieką wychowawców    i  przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców udała się autokarem do Centrum Edukacji Przyrodniczej im. ks. bp. Jana Chrapka , które mieści się przy Nadleśnictwie Marcule.  Po dotarciu na miejsce w imieniu pracowników nadleśnictwa powitał nas  mgr inż. Radosław Koniarz – pracownik nadleśnictwa odpowiedzialny za edukację. Już na początku zaproponowano nam udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji #AkcjaSprzątaMY z prezydentem 2022, której celem jest sprzątanie lasów. W tym roku  w Nadleśnictwie Marcule akcja ta zaplanowana została właśnie na 20 czerwca i była prowadzona jednocześnie na terenie kilku leśnictw. My sprzątaliśmy teren w najbliższym otoczeniu CEP. Podczas zbierania śmieci podziwialiśmy piękno otaczającej nas przyrody  i poznawaliśmy oznaczenia leśnych szlaków turystycznych. Po powrocie na na teren CEP mieliśmy czas na krótki odpoczynek i drugie śniadanie. Po 20 min. przerwy wyruszyliśmy na zajęcia w plenerze na temat: „Podziwiam i chronię przyrodę” do miejscowego Arboretum. Podczas dwugodzinnego spaceru podziwialiśmy kolekcję drzew, krzewów i roślin zielonych należących do różnych ekosystemów oraz  rzeźby i eksponaty z zakresu gospodarki leśnej i przyrody rodzimej. Naszą uwagę przyciągnęły kwitnące w  tym czasie różne odmiany piwonii, dyptam jesionolistny, ruta zwyczajna, długosz królewski(paproć kwitnąca w okolicy nocy świętojańskiej) oraz unoszące się na wodach licznych zbiorników (oczek wodnych) grzybienie białe. Mieliśmy też okazję poznać wiele gatunków roślin chronionych   i wysłuchać krótkiego żabiego koncertu.   Z racji upalnej pogody nasz spacer przerwaliśmy na chwilowy odpoczynek pod najstarszym drzewem rosnącym na terenie Arboretum dębem szypułkowym liczącym ok. 150 lat. Dąb ten jest pomnikiem przyrody, a przez dzieci i młodzież szkolną nazwany został Dębem Marcelem.                                                                                                                                Następnie udaliśmy się do Zagrody Edukacyjnej „Nasze Zwierzęta”, w której prezentowane są zwierzęta występujące w polskich lasach oraz małe zwierzęta hodowane w zagrodach wiejskicPo drodze mieliśmy okazję zobaczyć Skansen maszyn rolno – leśnych. Nasz pobyt na terenie Nadleśnictwa Marcule zakończyliśmy biesiadą przy ognisku i zabawami integracyjnymi.    Na pamiątkę pobytu w CEP każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek. W drodze powrotnej z racji zmęczenia wywołanego panującym skwarem zatrzymaliśmy się  w centrum Iłży na degustację „lodów dla ochłody”. Wzmocnieni i ochłodzeni w godzinach popołudniowych wróciliśmy do szkoły.  Wizyta w CEP w Marculach  dostarczyła nam nie tylko wiedzy na temat zasobów i sposobów ochrony przyrody, ale także niezapomnianych wrażeń, które na długie lata pozostaną w naszej pamięci.