• Kalendarium wydarzeń 2022/2023

   • WRZESIEŃ 

    01 IX  – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – udział we mszy świętej, spotkanie z dyrekcją  szkoły i wychowawcami klas.

    08 IX- Wybory   przedstawicieli samorządu uczniowskiego: przewodnicząca:Amelia Adamczyk, zastępca:Magdalena Zając,  skarbnik: Natalia Kruk, 

    sekretarz: Zuzanna Pastuszka.

     

    9 IX-  Uroczystość 83 rocznicy Mordu Jeńców Wojennych-Żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca w Dąbrowie k/ Ciepielowa:

    -bieg pamięci uczniów szkół podstawowych  Tropem Wilczym.

    Udział reprezentacji uczniów w składzie: Adam Gnyś, Amelia Adamczyk, Magdalena Zając w poczcie sztandarowym Hufca ZHP Lipsko.

    Opiekun:Mariola Szczyglińska.

     

    11 IX-  Udział pocztu sztandarowego w składzie:Natalia  Kruk, Magdalena Zając, Piotr Puton w uroczystości religijno- patriotycznej z okazji 83 rocznicy Mordu Jeńców Wojennych-Żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca w Dąbrowie k/ Ciepielowa. Opiekun: Sławomir Rolka.

     

     15 IX- Dzień Kropki  we grupie 3-4 latków.

     

    16 -18 IX - Udział 10 uczniów z Drużyny Harcerskiej ‘’Błękitne Płomienie ”   w  30 Dniach Chorągwi  Mazowieckiej ZHP Płock. Opiekunowie:Mariola Szczyglińska, Iwona Stefańska.

     

    20 IX – Dzień przedszkolaka:

    - spotakanie integracyjne w grupie 3-4 latków. Organizacja:Anna Marek

    -zabawy i zajęcia  w grupach 5 i 6 latków

    22 IX- Sprzątnie świata:

    -apel

    -porządkowanie terenu wokół szkoły

    Koordynator:Ewa Szmajda.

    29 IX- Wyjazd grup 5i 6 latków do Lipskiego Centrum Kultury na spektakl”Plastusiowy pamiętnik”. Opiekunowie: Marta Sitek, Izabela Czwerwinka, milena Puton.

     

    29 IX- V Wojewódzki Zlot Młodzieży  „Reymontówka” w Chlewiskach. Opiekunowie: Ewa Szmajda. Iwona Stefańska.

    30 IX-  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego :”Dołącz do drużyny Leszego i bądź eco” realizowanego przez Fundację Nowa Perspektywa.

    I miejsce w konkursie zdobyła grupa uczennic z kl. IV –Malgorzata Fliszkiewicz, Emilia Fliszkiewicz, Liliana Łyczak. Oliwia Wach. Wykonały komiks pod opieka pani Ewy Szmajdy.

    2 X – Święto Pieczonego Ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej

    5 X- Apel z okazji 83.  rocznicy wybuchu II wojny światowej w wykonaniu uczniów kl. VIII, przygotowanych pod kierunkiem pana  Sławomira Rolki

     

    6 X-  Rajd grupy 1o uczniów z kl. VIII do Krzemionek Opatowskich. Opiekunowie: Ewa Szmajda, joanna Niebrzydowska

    7-8 X- „Harcerski Start”-  inauguracja  nowego  roku harcerskiego  2022/2023. Gospodarz tegorocznego zlotu: drużyna harcerska i Publiczna szkoła Podstawowa W imprezie uczestniczyła drużyna „Błękitne Płomienie”   pod opieką  Marioli Szczyglińskiej.

    11 X – Próbna ewakuacja.

    12 X-  Dzień Edukacji Narodowej- akademia  w wykonaniu uczniów kl. VII  przygotowana pod kierunkiem Bożeny Lasoty i Aldony Gałki.

    18 X - Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w grupie 6 latków przeprowadzone przez dr n.med. Adama Karolika i młodszego  kapitana  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Łukasza Jarosza.

    24  X- Etap szkolny konkursu grograficznego organizowanego przez MSCDN.

     

    24 X- Ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej  -uroczystość  przygotowana pod kierunkiem  pani    Jolanty Szwagierek.

     

    26X - Etap szkolny konkursu biologicznego  organizowanego przez MSCDN.

     

    27 X - Etap szkolny konkursu chemicznego organizowanego przez MSCDN.

     

     27 X- 28 X- Lipsko- Lipsko-„Mój Pierwszy Konkurs Recytatorski”. Naszą szkołę reprezentowali:

    Klasa „0”

    Lena Morgaś – wyróżnienie

    Zuzanna Galek - wyróznienie

    Dzieci do występu przygotowała pani Marta Sitek.

     

    Klasa I

    Eliza Mazan-laureat

    Uczennicę  do występu przygotowała pani Jolanta Szwagierek.

     

    28 X - Apel  poświęcony dniu  Wszystkich Świętych – przygotowany przez uczniów  kl. VIII  pod kierunkiem pani  Haliny  Bugaj.

     

    28 X- Rozstrzygnięcie konkursu ”Ze sztuką mi do twarzy” zorganizowanego przez Lispkie Centrum Kultury. Pracę konkursową   techniką Sleeveface (zdjęcie, którego elementem jest okładka książki) wykonała Amelia Adamczyk z kl. VIII i zdobyła wyróżnienie.

    LISTOPAD

     03 XI- Spotanie  uczniów klasy VII i VIII z przedstawicielem firmy REMONDIS- warsztaty  na temat selektywnej zbiórki odpadów.

     

    10 XI  - Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości:

    - odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji „Szkoła do hymnu”,

    - część artystyczna w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych 5 i 6 latków.

    Program przygotowany pod kierunkiem pań: Marty Sitek i Izabeli Czerwinki.

     

    10 – 11 XI – Udział siedmioosobowej grupy harcerzy w obchodach Świeta Niepodległości
    w Lipsku i Solcu nad Wisłą. Opiekunowie: Sławomir Rolka i Mariola Szczyglińska.

     

    11 XI – Udział delegacji szkoły w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Naszą placówkę reprezentowali: dyrektor – Paweł Niedziela, Joanna Niebrzydowska, Marta Nowotnik.