•  

  Dyrektor - mgr Paweł Niedziela

  Wicedyrektor -  mgr Halina Michałek

   

  mgr Halina Bugaj - religia

  mgr Izabela Czerwinka - wychowanie przedszkolne

  mgr Aldona Gałka- plastyka, muzyka, technika, edukacja wczesnoszkolna

  mgr Paulina Ciepielewska - biologia, chemia

  mgr Bożena Lasota - matematyka, informatyka

  mgr Ewa Lis - język niemiecki, wos

  mgr Halina Michałek - matematyka, informatyka

  mgr Joanna Niebrzydowska - język angielski, fizyka

  mgr Paweł Niedziela - geografia

  mgr Marta Nowotnik - -język polski

  mgr Agnieszka Pakuła - język polski

  mgr Anna Marek - edukacja przedszkolna

  mgr Sławomir Rolka - historia, wychowanie fizyczne

  mgr Marta Sitek - edukacja przedszkolna

  mgr Mariola Szczyglińska - pedagog

  mgr Ewa Szmajda - biblioteka

  mgr Jolanta Szwagierek - edukacja wczesnoszkolna

  mgr Barbara Woś - edukacja wczesnoszkolna

  mge Ewelina Durazińska - psycholog