• Kurs Pierwszej Pomocy dla przedszkolaków

    • 18 X 2022 roku w naszym przedszkolu gościliśmy strażaków z OSP w Jaworze Soleckim. Swoją obecnością zaszczycili nas: druh Adam Karolik oraz mł. kapitan Łukasz Jarosz. Strażacy przeprowadzili kurs pierwszej pomocy dla wszystkich grup przedszkolnych. 

     W czasie spotkania dzieci zostały poinformowane m. in. o funkcjonujących numerach alarmowych oraz dowiedziały się, jak prawidłowo należy przekazać informację o niebezpiecznych sytuacjach dyżurnym służb ratowniczych. Druhowie przybliżyli także najmłodszym specyfikę służby strażaka zawodowego oraz ochotnika. Chętni mogli założyć ubranie specjalne wraz z innym środkami ochrony indywidualnej, by przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak. W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, przekazano również dzieciom informację na temat zagrożenia związanego z ulatnianiem się tlenku węgla oraz przedstawiono w sposób uproszczony znaczenie czujników czadu i dymu w gospodarstwach domowych.

     Poza tym, najmłodsi mogli w praktyce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy w najczęściej występujących sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – w tym zakresie skupiono się głównie na działaniu defibrylatora AED. Dzieci zostały poinstruowane jak należy używać oraz gdzie znajduje się w najbliższej okolicy to urządzenie – już wiedzą, że defibrylator ratujący życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia znajduje się na ścianie budynku OSP. Ponadto, dowiedziały się także, czym jest pozycja boczna bezpieczna oraz kiedy należy ją stosować, a także mogły zapoznać się z innym wyposażeniem  jednostki z zakresu ratownictwa medycznego.
     W podziękowaniu za wspaniałe zajęcia, druhowie otrzymali pamiątkowy dyplom.