•  

    W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim otrzymała środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 4.000,00 zł., które zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.       

                                                     NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

    ZAPROPONUJ KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI

    Ankieta

    UCZEŃ*                                                NAUCZYCIEL*                                                   RODZIC*

    *właściwe proszę zakreślić

    W związku z przystąpieniem naszej Szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  zwracamy się z prośbą o pomoc  w zaplanowaniu zakupów do wszystkich czytelników biblioteki (uczniów, nauczycieli i rodziców). Zamierzamy zakupić nowości wydawnicze znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej; literatura piękna dla dzieci i młodzieży, multimedia (w tym audiobooki, ekranizacje lektur), lektury szkolne, wydawnictwa popularnonaukowe związane z zainteresowaniami uczniów, albumy,  słowniki. 

    Uwaga! Zakupy nie obejmują literatury metodycznej i podręczników.

    Kupując książki do biblioteki szkolnej pragniemy spełnić oczekiwania czytelników i zakupić takie pozycje, które są  zgodne  z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami. Aby tak się stało prosimy wszystkich chętnych i zainteresowanych książkami o wypełnienie poniższej ankiety. Ankiety można dostarczyć do 25 maja 2022 r. do biblioteki osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny – nowa wiadomość – odbiorca – nauczyciel: Szmajda Ewa.

     

    JAKIE KSIĄŻKI TWOIM/PAŃSTWA ZADANIEM NALEŻY ZAKUPIĆ DO BIBLIOTEKI:

    AUTOR, TYTUŁ

    albo TYTUŁ SERII/CYKLU KSIĄŻEK (np., „Czytam sobie” , „Mikołajek”, „Zwiadowcy”  itp.)

     

     

     

     

     

     

     

    Można również podać ogólnie- jaka TEMATYKA Ciebie interesuje:

    ( np. „poradniki o kotach ” ,„wykopaliska”, „geologia”, „kosmos”, „ ekologia”, „historia Polski”, „kuchnie świata”…)