• 11 listopada
     • 11 listopada

     • Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość.

      Doniosły akt odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła świętowała 10.11.2022 roku. Uroczysta akademia rozpoczęła się od odśpiewania  hymnu narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła do hymnu. Grupa 5 i 6 latków przygotowała dla całej społeczności szkolnej krótki, ale jakże wzruszający montaż słowno-muzyczny.
      Akademia miała przede wszystkim przypomnieć o trudnych czasach, kiedy Polska jako kraj nie istniała na mapie Europy, i uświadomić, że mamy dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju.       Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Warto pamiętać o słowach Jana Pawła II: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”.

       

    • „ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
     • „ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

     •  

        Słowa ks. Jana Twardowskiego były myślą przewodnią krótkiego apelu zorganizowanego w naszej szkole  dnia 28 października.  Uczniowie klasy ósmej,  pod kierunkiem pani  Haliny  Bugaj  przygotowali  program , którego  celem było uświadomienie, że pamięć o zmarłych jest naszym obowiązkiem, a wyrażać ją możemy poprzez zapalony znicz, przyniesione kwiaty, a przede wszystkim poprzez modlitwę. Społeczność szkolna mogła dowiedzieć się od kiedy w naszej kulturze jest obchodzona uroczystość Wszystkich Świętych i jak wyglądały obchody tego dnia w wiekach ubiegłych.  Ósmoklasiści podkreślili również, że ważna jest pamięć o żołnierzach poległych w obronie ojczyzny, a także o zaniedbanych, opuszczonych grobach. Refleksyjny   i wzruszający program przybliżył atmosferę i nastrój święta oraz skłonił do przemyśleń na temat przemijania.

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     •  

      Dnia 24 października odbyła się uroczystość  ślubowania  uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.  Dzieci zaprezentowały  program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty  Szwagierek. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Pierwszaki  przygotowały program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie  i wokalne. Zapewniały  także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania. To był egzamin, który pierwszoklasiści zdali na szóstkę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał pan dyrektor Paweł Niedziela. W ten sposób najmłodsi zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim.  Podczas uroczystości pierwszoklasiści również  oficjalnie dołączyli do grona czytelników biblioteki szkolnej. Zwieńczeniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych oraz upominków od Rady Rodziców.